Elektronika u pornografiji

U Sjedinjenim Američkim Državama, svatko tko je uključen u elektroničku raspodjelu seksualnih p***o video fotografija maloljetnih osoba može se suočiti sa državnom i federalnom optužbom za dječju pornografiju. Zakoni zanemaruju pristanak uključenih strana. “… Bez obzira na nečije doba ili pristanak na poruke seksualnog porno video sadržaja, protuzakonito je proizvoditi, posjedovati ili distribuirati eksplicitne seksualne slike osoba mlađih od 18 godina.” U  intervjuu 2013., asistent profesor komunikacija na Sveučilištu Colorado Denver, Amy Adele Hasinoff, koja proučava posljedice poruka seksualnog sadržaja, izjavila je da su “vrlo oštri” zakoni o dječjoj pornografije “dizajnirani za rješavanje problema iskorištavanja djece” i ne smije se zamijeniti bolji seksualni odgoj i suglasnost treninga za mlade. Ona je još rekla: “Razmjena poruka p***o video seksualnog sadržaja je seksualni čin, a ako je konsenzualni, to je u redu …” “Svatko tko distribuira ove slike bez pristanka radi nešto zlonamjerno i nasilno, što podleže zakonu o dječjoj pornografiji, koji  su previše oštri po ovom pitanju. “Prema Amy Hasinoff, ako se na seksualni sadržaj gleda kao na medijsku proizvodnju i konsenzualne aktivnosti, to bi promijenilo pravnu pretpostavku da je seksualni sadržaj uvijek bez pristanka i smanjuje krivnju mlade žrtve. To uključuje sexting u situaciji koja bi dovela do različitih pravnih posljedica kada distribucija materijala nema pristanak od tvorca.